• INTERNATIONAL RELATIONS

 

Kyrylo Chabanivskyi (10A)
VK

-team-
Alina Vorobyova (10B) 

  • CULTURE

 

Alina Vorobyova (10B)
VK

-team-
Katya Katunina (10B)
Lida Zvynyatskovskaya (8A)
Daria Zabolotna (8A)
Yulia Lyubenko (11A)

 

  • SCIENCE

 

Anton Pyankov (10B)
VK

-team-
Vitas Brazas (10B)
Vladimir Suslenko (10B)


 

broccoli-300
  • DESIGN &
    DRAWING

 

Yana Senchilo (10B)
VK

-team-
Daria Shablienko (11A)
Yuriy Britov (11A)

 

  • MUSIC

 

Ievgen Negoda (10B)
VK

-team-
Alex Dernovoy (10B)
Artem Basov (10A)

 

  • EVENTS

 

Alex Dernovoy (10B)
VK

-team-
Roman Baradulin (10B)
Andriy Bagola (11A)
Vadym Dubenets (11A)

 

  • PHOTOGRAPHY

 

Alina Dmitruk (10A)
VK

-team-
Alice Barom (11A)
Zhenya Stotskaya (10A)

 

juice small
Project coordinator - Anastasiya Balashova


JoomShaper